dijous, 19 de novembre del 2009

LA PAU/abandonar

-Causes de la guerra

-Revel·lions pero descontent social, econòmic o polític.

-Voler conquerir territoris i envaïr colònies.

-Voler fer-se més poderós a mesura d'anar guanyar territoris, és a dir fer-se més poderós.

-Voler imposar unes mateixes lleis, cultura, religió, ideologia, etc.


-Què és la pau?

La pau es defineix en quan la societat no està ni en violència, ni en guerra. La paraula pau deriva del llatí pax i generalment és defineix, en sentit positiu, com un estat de tranquil·litat o quietud, i en sentit oposat com absència d'inquietud, violència o guerra.

En l’ època del llibre, Tirant lo Blanc, podrem dir que la pau, era el moment en el qual no hi havia conflictes, tant individuals ( lluites com la que va tindre el Tirant, amb un noble, per un conflicte amb una princesa ) com de països o regnes, dels quals el llibre està ple d’ aquests conflictes ( turcs i bizantins, poble de Rodes i turcs ...)
També em de tenir en compte, que la paraula PAU, encapçala les discriminacions i la fam. Això suposa, que la PAU de l’ època, també hauria d’incloure el fet de no tenir discriminacions contra les dones, o entre religions i a més a més que les persones més pobres, no patissin per poder alimentar-se i viure en condicions.

Què es necessita perquè hi hagi pau?

Perque hi hagi pau s’han de donar unes condicions adients:
· Caldria que la riquesa estigues repartida equitativament entre la població. Així no hi haurà nigún tracte injust cap a qualsevol persona. A l’història del Tirant, aquesta desigualtat económica es la que marca qui es més important, i també es una de les culpes per la qual hi ha conflictes per la riquesa del contrari.
·També es tindria que tindre en compte la necessitat de representants dels diferents grups socials, marcats per l’economia, i així el poble estar assabentat de les decisions que els afecten. A l’història de Tirant això no succeeïx, ja que és el rei el que decideix si hi ha d’haver algun conflicte, i clarament les persones de clase social més baixa no poden contradir les ordres del seu rei. Per això Tirant sepre es baralla, per obtener el respecte dels reis.
· Respecte al medi ambient, es necessari un desenvolupament sostenible perquè ningun grup social estigui afectat per algún tipus de contaminació. A l’història del Tirant, no hi ha problemas d’aquest sentit.
· Per resoldre un conflicte ,que mai s’hagi d’arribar a la violencia, per mitjà de paraules, tractats o algun altre mitjà, s’arribi a una solució pacífica. A l’història del Tirant aquest es el principal problema en els conflictes, mai s’intenta arribar a una solució pacífica si hi ha d’haver una guerra entre els dos bàndols no els importa, ni tampoc les victimes que hi hagi. O també per temes d’honor, un exemple seria la batalla entre Tirant i el señor de les Vilessermes, que per aconseguir el fermall de la doncella decideixen Batres a mort.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada